Hydraulické vyvážení topné soustavy

Hydraulické vyvážení – proč a jak?
regulační armatura STAD Voda v topení vždy proudí cestou nejmenšího odporu. Pokud se zavře jeden ventil, voda, jež jím tak nemůže proudit, se rozdělí mezi ostatní „volné cesty“ – ventily. V praxi však běžně nastává situace, kdy uzavře třeba polovina ventilů v domě a průtok těmi zbývajícími se tedy zdvojnásobí. Je celkem jasné, že pak jsou místnosti s neuzavřenými ventily dvojnásobně přetápěné. A navíc tím dojde k podmínkám, na které ventil není vyroben – přestává plnit regulační funkci, ztrácí tzv. „regulační autoritu“ a jeho užitná hodnota se redukuje na pouhý uzávěr. Hydraulické vyvážení je takový zásah do systému, který umožní všem prvkům v soustavě fungování za srovnatelných a jasně definovaných podmínek. Při tom se navíc zohlední předimenzované radiátory, nové zateplení objektu a vyměněná okna. Tohoto stavu se docílí instalací a jemným seřízením stoupačkových vyvažovacích ventilů, regulátorů tlakové diference, čerpadel a případných dalších regulačních prvků. Seřízení se provádí podle předem připravené ho projektu, jehož důležitou částí je právě hydraulický výpočet soustavy. Bez dobře zpracované dokumentace není v praxi možné docílit ani se významně přiblížit „optimálnímu stavu“.

náhled projektu hydraulického vyvážení Je ve Vašem domě soustava seřízena? Pokud ne, poznáte to snadno:
 1. Některé radiátory topí méně než ostatní, i když jsou na termostatických hlavicích nastavená stejně, nebo dokonce přestávají topit úplně. Vy máte hlavice na maximum a přes to tělesa skoro studená a v pokoji „zimu“, zatímco soused má hlavice na 2,8 a tělesa pořád horká, a v bytě teplo.
 2. Některá tělesa jsou na prvním žebru blíže k ventilu o dost teplejší, než tu opačnou i když jsou dobře odvzdušněná.
 3. Jaký je teplotní rozdíl mezi vrškem a spodkem radiátoru? Malý? Radiátor je teplý skoro stejně všude? Tak to je problém! Ano, takto Vám to může vyhovovat z hlediska teplotního komfortu, protože těleso je celé „horké“ a příjemně sálá. Ale právě toto je zcela jasným syndromem neseřízené soustavy a zde Vám utíkají peníze oknem!
  Teplotní rozdíl mezi spodní a horní hranou tělesa by totiž měl být u bytových domů 15 až 20°C. Například drtivá většina panelových domů je projektována na tepelný spád 20°C – máte li tedy v panelovém bytě rozdíl mezi přívodním a zpětným potrubím radiátoru výrazně menší než 20°C, je na místě řešit posouzení příčiny takového stavu odborníkem.
 4. Ruší Vás různé zvuky z topení? Svištění, hučení, pískání? Jasná známka zbytečně vysokých průtoků. Stručně řečeno: „v topení Vám proudí daleko více teplé nebo horké vody, než je potřeba“. Dopad na Vaší peněženku si zkuste představit sami.
 5. Připadá Vám, že Vaše regulační termostatická hlavice není moc regulační? Že s ní nejde nastavit správná teplota?
  Ano, i toto je jeden z projevů neseřízené hydrauliky.
 6. Máte na stoupačkách vyvažovací ventily? Každý nastaven na jinou hodnotu nebo všechny naplno otevřené? Máte projektovou dokumentaci, kde je hydraulika řešená? Kde je nastavení všech radiátorových ventilů, houpačkových ventilů, kde jsou uvedené průtoky do stoupaček, průtoky do jednotlivých radiátorů? Pokud ne, tak asi nemáte vyregulováno – nebylo by totiž podle čeho regulovat….
 7. Máte regulační protokol?

Co je „regulace tlakové diference“?
Regulace tlakové diference řeší konstantní podmínky ve všech bodech soustavy, aby nedocházelo k nadprůtokům a s nimi souvisejícím hlukovým projevům. Dá se řešit na patě objektu, nebo na každé stoupačce samostatně. Každé z obou řešení má své výhody a nevýhody.
Regulace diference tlaku na patě domu bývá investičně někdy levnější – zejména v menších domech, kde je mnoho stoupaček. Její nevýhodou je fakt, že celý dům je regulačně podřízen jedinému prvku a není tak odlišeno různé chování v různých částech soustavy.
Regulace tlakové diference na stoupačkách je přesnější a citlivější a umožňuje každé stoupačce fungovat samostatně. Je tedy vhodná zejména tam, kde je objekt situován severo-jižně, protože jižní strana domu má jiný časový průběh a jinou dynamiku chování, než strana severní (vliv slunečního záření na jihu a studeného větru na severu). Regulace tlakové diference na jednotlivých stoupačkách je každopádně doporučena v domech, kde jsou dlouhé spodní rozvody a kde je více než 6 podlaží.

Kvalita použitých materiálů.
Na trhu je mnoho typů i značek od různých výrobců a jejich kvalita je velmi různorodá. Ventily vyrobené z bronzu mají obvykle výrazně delší životnost, než obyčejné ventily z mosazi. Cenově se při tom liší jen minimálně. Veliké rozdíly jsou také v kvalitě stoupačkových armatur. Ověřte kvalitu z více informačních zdrojů.

Jak postupovat, pokud nemáte regulaci vyřešenou a na co si dát pozor?
 1. Projektová dokumentace – nezbytný krok. Důraz na zkušenosti projektanta, odbornost, reference. Ideální je, pokud realizační firma převezme záruku i za projekt. Bez opravdu kvalitního projektu nečekejte úspory.
 2. Výběr zhotovitele – pozor na „levné“ nabídky. Velmi často se stávají těmi nejdražšími. Preferujte kvalitní materiály – zásah pořizujete na dlouhou dobu. Ověřujte postupy, ptejte se, co vše je v ceně. Běžná instalatérská firma Vám často dá levnou nabídku, ale neprovede závěrečné seřízení všech armatur a nepředá Vám tzv. „regulační protokol“. Je vhodné upřednostnit dodavatele, který Vás dopředu upozorní na možná úskalí a vysvětlí jak jim předcházet. Ověřte si podle referencí, jak firma dodržuje cenu díla podle nabídek a jak řeší případné reklamace. Předejděte navyšování ceny v průběhu díla.
 3. Nenechte se zmást tvrzením zástupců některých firem, kteří Vám budou nabízet „plnohodnotnou“ regulaci, která nevyžaduje vstup do bytů, nevyžaduje výměnu ventilů a ušetří Vám stejně jako hydraulická regulace. Není to pravda, protože z podstaty věci není možné regulaci hydrauliky ničím nahradit. Stejně tak pokud vám nebudou fungovat radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi, tak je jasné, že ony výše zmíněné „vnitřní a vnější zisky“ zohledněny ve Vašich úsporách prostě být nemohou. Taková regulace na patě soustavy je sice možná, ale zejména v případě všech domů napojených na CZT je až dodatková. Svůj užitek vám také jistě přinese, ale bude mnohem menší, než jak tomu bude u dobře vyřešeného vyvážení topné soustavy.
  deskové radiátory Více informací o patní regulaci tepla zde.
 4. Kontrolujte průběh díla, vhodné je sjednání odborného dozoru u nezávislého odborníka. Nechte si předložit dostupné materiály o použitých prvcích, návod na používání, u hydraulického vyvážení nezapomeňte na regulační protokol.
 5. Zcela nezbytné je naučit se používat upravený systém tak, abyste maximálně využili jeho potenciál.

Toto vysvětlení je nutné brát jen jako velmi zjednodušující – každopádně je třeba, aby konkrétní řešení důkladně posoudil odborník podle konkrétního stavu, velikosti domu, návaznosti na ostatní regulaci atd.

Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla