Ekvitermní regulace pro bytové domy

modul ekvitermní regulace Jak pracuje ekvitermní regulace
– zajišťuje regulaci teploty topné vody podle venkovní teploty, kdy je nalezena souvislost mezi venkovní teplotou a tepelnými ztrátami domu. Instaluje se na tzv. „patě objektu“, tedy v kotelně či výměníkové stanici - pokud jsou v domě, nebo na předávacím místě v případě dálkového topení. Její použití je velmi výhodné u objektů s vlastním zdrojem tepla, zejména pak těch zateplených (až 20% úspory). Uplatní se i u domů napojených na CZT, ale její význam je nutné posoudit individuálně.

Jak Vám ekvitermní regulace ušetří peníze?
K úsporám dochází dvojím způsobem:
  1. snížením teploty topné vody – optimalizace regulačních procesů, snížení ztrát na rozvodech, lepší využití nízkoteplotních zdrojů tepla (např. kondenzační plynové kotle se bez ekvitermního řízení neobejdou).
  2. nastavením útlumových režimů (v noci se může teplota i příkon do domu snížit – snížení teploty prostoru o každý 1°C přináší až 8% úspor za teplo)

Další informace na téma ekvitermní regulace a regulace spotřeby tepla

Nemáte na všechnu tu regulaci, co Vám každý nabízí, peníze, tak čemu dát přednost?
Jednoznačně dejte přednost funkčním termostatickým ventilům a hlavicím a kvalitně provedenému vyvážení topné soustavy. Zde totiž můžete ušetřit nejvíce.
Pokud máte vlastní zdroj tepla – plynovou kotelnu, anebo pokud o ní uvažujete, tak Vás pořízení ekvitermní regulace nemine také.

Z hlediska projekčního platí celkem logicky tato časová posloupnost:
  1. výpočet - tepelné ztráty domu
  2. hydraulický výpočet soustavy
  3. osazení termostatických hlavic a výměna ventilů, instalace vyvažovacích ventilů atd.
  4. vyvážení a regulační protokol
  5. potom teprve jde na řadu výpočet zdroje a případné zásahy na něm.

Pokud jste napojeni na CZT tak je samozřejmě (po provedení vyvážení soustavy) také možné instalovat ekvitermní regulaci na patu objektu, ale posouzení jejího finančního přínosu a odhad doby návratnosti může být poněkud problematický.

ekvitermní regulace Siemens Proč?
  1. Dá se předpokládat, že Váš dodavatel – pokud dodržuje platnou legislativu – má již ekvitermní regulaci vyřešenou. I když tedy nemusí být nastavená topná křivka pro Váš dům zcela ideální (je obvykle nastavena podle nejméně zatepleného domu v síti), je třeba vzít v potaz, že investice do vlastního regulačního systému již neřeší celý problém, ale pouze jeho dílčí část. Proto tedy nelze slepě vycházet z tvrzení výrobce a předpokládat, že dosáhnete úspor, jaké on deklaruje v katalogových listech regulačního systému. Zde dvojnásob platí, že je třeba vše střízlivě a odborně posoudit a to by měl být úkol projektanta.
  2. Většina dodavatelů tepla má stanovené jasné a pro něj často jednostranně výhodné připojovací podmínky. Velmi snadno se tak může stát, že předpokládané náklady se Vám zvýší jen aby bylo možné vyhovět požadavkům platných a nasmlouvaných připojovacích podmínek Vašeho dodavatele tepla. Jinými slovy – ekvitermní regulace by Vás ve Vaší kotelně stála např. 80 tis Kč, ale jste –li napojeni na dálkové topení, bude stát třeba 160 tis. Kč. Proto důkladně prostudujte Vaší platnou smlouvu a nechte si udělat rozbor situace od odborníka s patřičnými zkušenostmi.

Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla