Další možnosti bytové regulace tepla z pohledu uživatelů

elektronická hlavice Living Eco Úvodem je třeba napsat, že o efektu využití jakékoliv dodatkové bytové regulace tepla rozhoduje především způsob rozúčtování tepla na jednotlivé uživatele. Dále je podstatné, jak je vyřešena regulace primární – domovní, mezi které se řadí hydraulické vyvážení topné soustavy a také regulace ekvitermní.
Jinými slovy: pokud není uspokojivě vyřešena regulace primární a pokud není vhodně nastaven model rozúčtování nákladů za teplo, pak lze doporučit spíše využití finančních prostředků tímto směrem, než pořizovat doplňkovou bytovou regulaci.

Pokud jsou výše uvedené primární záležitosti vhodně řešené, pak teprve má každý další způsob jak ušetřit regulací své opodstatnění.

Možnosti

  1. Elektronické programovatelné hlavice
    elektronická hlavice Comet Umožňují nastavení časových programů a různých teplotních úrovní vnitřního prostoru. Pro typické panelové byty do 3+1 plně postačují hlavice autonomní, tedy bez centrálního řízení. Dají se pořídit v ceně od cca 450,- Kč /ks, ty kvalitnějšího materiálového provedení pak stojí kolem 550 až 800 Kč podle značky a vestavěných provozních funkcí. Např. zde. Pro byty s více místnostmi a pro byty, kde je v místnosti více než jeden radiátor, pak je velmi šikovné propojení hlavic do systému pomocí bezdrátové komunikace – např. systém Living by Danfoss. Pak se parametry všech hlavic v bytě nastavují na jediné řídící jednotce, která dokáže lépe a citlivěji zohlednit např. vzájemný teplotní vliv místností mezi sebou. Pak ani hlavicím nevadí, když jsou zastavěné za nábytkem, protože teplota není měřena na hlavici samotné, ale na přídavném bezdrátovém čidle, vybaveném displejem. Ceny se obvykle pohybují kolem tisícikoruny na hlavici a řídící jednotka stojí kolem 10-12 tis Kč. Nastavení je velmi intuitivní – pomocí barevného dotykového displeje. Jedna řídící jednotka obslouží desítky hlavic a čidel. Použitím a plným využitím potenciálu této dodatkové regulace se dá ušetřit cca 10 až 25% tepla. Obrovskou výhodou obou způsobů je fakt, že se z pohledu hydrauliky topného systému jedná stále o plynulou spojitou regulaci, která nijak nemění požadavky na nastavení hydrauliky topného systému. K instalaci tedy není vůbec nutné řešit souhlas SVJ nebo družstva a nehrozí žádné zhoršení tepelného komfortu.

  2. Elektronické systémy řízení teploty prostoru pomocí termopohonů.
    elektronická hlavice Heimeier Epro Základní funkce jsou obdobné jako u bezdrátových systémů v předch. odstavci, ale namísto termostatické hlavice se používají termopohony, které mají, na rozdíl od termostatické hlavice, jenom dvě polohy – zcela otevřeno a zcela zavřeno. Tím dochází k jisté degradaci výhod spojité regulace, protože tento způsob neumí nalézt žádnou ustálenou hodnotu a vlastně je založen na trvalém cyklování. Cena komponentů takového systému bývá nepatrně nižší, než např. zmíněný systém firmy Danfoss, ale termopohony osazené na radiátorech vyžadují napájení a tudíž vyžadují propojení všech prvků kabelovými trasami. Proto je nutné zahrnout náklady na instalaci, které použití prodražují. Obecně je řízení pomocí termopohonů méně efektivní a lze doporučit spíše systémy spojité regulace. Je také třeba vzít do úvahy jinou dynamiku chování z pohledu hydrauliky – tam, kde jsou tyto systémy použity plošně ve všech jednotkách, tam se trochu jinak seřizuje hydraulika systému. Vzájemnou kombinaci spojité a nespojité regulace v jednom hydraulickém systému sice nelze jednoznačně odmítnout, ale určitě jí nelze ani doporučit.

  3. Elektronické systémy dálkového řízení tepla
    Použití najdou spíše v nájemních bytech, hotelech a ubytovnách, kde mnohdy není žádoucí zásah do regulace ze strany nájemníka a vše je podřízeno centrální logice nastavení. Zpravidla se řeší prvky spojované drátově, tedy náklady na instalaci jsou zpravidla vyšší. Používají se více termopohony než spojité regulátory a to obvykle v provedení „antivandal“. Řízení a nastavení se obvykle provádí počítačově. Tyto systémy se obvykle používají tam, kde požadavek na odolnost proti neoprávněné manipulaci a odolnost prvků proti poškození převažuje nad požadavkem dosažení maximálních úspor při minimální investici.

Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla