Deset důvodů proč věnovat pozornost regulaci topné soustavy

rada zdarma Na otázku, zda v panelovém domě funguje topení dobře a úsporně, odpoví mnoho lidí, že ano. Odpověď zdůvodňují zpravidla těmito argumenty: “V bytě je teplo i při velkých mrazech, a když otevřu termostatickou hlavici, tak jsou radiátory celé teplé skoro ihned. Většinou ale radiátory nezapínám, abych ušetřil za teplo, protože na nich máme instalované indikátory k rozúčtování tepla. Byt pohodlně vytopí jen samotné stoupačky topení – no a na nich indikátor namontovaný není.“ Někdy padne ještě další argument: „Vůbec radiátory nezapínám, abych ušetřil. V koupelnách máme topnou trubku, na které indikátor není a ta topí stále. No a nám stačí jen otevřít dveře z koupelny a teplo je v celém bytě.“ Také se Vám na takovém zdůvodnění zdá něco nelogické?

Od laika, který není orientovaný v problematice vytápění a rozúčtování tepla, je taková odpověď pochopitelná. Většina zástupců bytových domů, se však o problematiku zajímá více do hloubky. Na jejich bedrech totiž leží ona často nevděčná úloha postarat se o řádné fungování ne jenom samotného vytápění, ale celého objektu. Právě tito odpovědní lidé již ví, že zmíněné vytápění stoupačkami je nešvar, který značí, že topná soustava nefunguje zdaleka tak dobře jak by mohla, že taková soustava nikdy nemůže fungovat úsporně, a to dokonce - bohužel, ani když jsou v domě instalované termostatické hlavice. A také již ví, že opravdu funkční regulace topné soustavy lidem ušetří nervy i peníze.

  1. Snížení platby za teplo - kvalitně a odborně provedenou regulací topné soustavy až o 30% při relativně velmi nízké investici. Návratnost bývá mnohem rychlejší, než při zateplení budovy, obvykle 2 až 7 let.

  2. Regulace umožní vyvážené rozdělení topné vody v soustavě – vždy správné množství vody pro každý radiátor. Ani méně (radiátor topí málo), ani zbytečně moc (radiátor přetápí a jeho provoz je drahý). Co myslíte? Funguje topení úsporně, pokud radiátory a stoupačkami proudí zbytečně moc vody i když jsou byty natopené a další teplo nepotřebují?

  3. Kvalitně provedená regulace tak pomůže odstranit přetápění v bytech. Nebudete již muset od Vašeho dodavatele tepla kupovat drahou energii v době, kdy jí nepotřebujete! Vaše termostatické hlavice budou moci fungovat jako regulátor teploty, a nikoliv jako pouhý uzávěr – jak jsou často používány v neseřízených soustavách.

  4. Teplo do vašich bytů by měly předávat především radiátory, nikoliv stoupačky. Předání tepla stoupačkami nejde zabránit zcela. Je však důležité, aby poměr byl např. 80% tepla z radiátorů vůči 20% tepla ze stoupaček a nikoliv opačně. Zejména u zateplených domů bývá tento faktor důležitý.

  5. Kvalitně zpracovaný projekt se může stát podkladem pro změnu obchodních podmínek ujednaných s Vaším dodavatelem tepla – tzv. odběrového diagramu. Takový projekt však musí obsahovat i výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností podle aktuálního zateplení budovy – nikoliv jen zjednodušený výpočet podle stávajících radiátorů, jak jej prezentují některé firmy. I zde se dá někdy ušetřit – pouhou změnou limitu odebraného tepla.

  6. Ve většině domů se dají potřebné montážní zásahy provést téměř kdykoliv, včetně zimních měsíců.

  7. Výsledný efekt by měl být patrný ihned po seřízení – soustava se začíná chovat logicky, při správném použití termostatických hlavic je ihned možné docílit úsporného provozu.

  8. Vhodně provedenou regulací je možné vyřešit nepříjemné hluky v topení. Zcela lze odstranit hučení, svištění, pískání, a až o 95% lze snížit nepříjemná bouchání či ťukání.

  9. Hydronické vyvážení je základním předpokladem pro spravedlivé rozúčtování tepla – významně sníží rozdíly ve spotřebách mezi jednotlivými byty, způsobené odlišnými parametry radiátorů (dva stejné radiátory s různým průtokem mají odlišné výkony. Výrobce indikátorů však počítá s katalogovými údaji výrobce radiátorů a indikátor není schopen odchylky rozeznat a pracovat s nimi. Výsledkem jsou těžko pochopitelné rozdíly v náměrech mezi jednotlivými byty a někdy také frustrace uživatelů a rezignace na úsporné chování).

  10. Kvalitně provedená regulace je základním krokem ke změně zdroje tepla. V Evropě lze jako nový trend zaznamenat decentralizaci zdrojů tepla. Počet případů oddělení objektu od teplárenského rozvodu a pořízení vlastního zdroje tepla s plynovými kotly nebo tepelnými čerpadly strmě narůstá i v České republice. Výpočet hydrauliky topné soustavy a následné hydronické vyvážení, jsou nezbytnými kroky, které by změně zdroje tepla vždy předcházet. Bez řádně fungující hydraulické části regulace topné soustavy, není možné úsporně provozovat ani plynovou kotelnu, o tepelných čerpadlech nemluvě. Pouhá výměna zdroje tepla se bez vyvážení topné soustavy může stát zbytečnou investicí.

nabídka služeb zdarma
Dva základní způsoby regulace topné soustavy:

Hydronické (hydraulické, termohydraulické…) vyvážení topné soustavy. Jeho úkolem je dosáhnout vyváženého a přesně definovaného množství topné vody pro každý radiátor. Provedení je účelné ve všech objektech, bez ohledu na jejich stáří, typ, nebo zdroj vytápění. Pokud nefunguje hydraulika, pak nelze dosáhnout úsporného a zároveň komfortního provozu topení. K provedení, kromě zcela výjimečných případů, není třeba souhlas dodavatele tepla. Je však vyžadováno striktní dodržování dodavatelem tepla nastavených technických podmínek k připojení na teplárenskou síť a majitel objektu má povinnost o provedeném zásahu dodavatele tepla s předstihem informovat.

Ekvitermní regulace. Řídí teplotu topné vody na vstupu do objektu podle aktuální venkovní teploty, resp. snižuje jí oproti teplotě na vstupu z teplárenské sítě. V ideálních případech doplňuje hydronické vyvážení topných soustav a zvyšuje stabilitu hydraulické regulace. Provedení však není účelné zcela vždy, resp. pro korektní vyhodnocení účelnosti, je třeba znát parametry teplárenské sítě a především skutečné tepelné potřeby domu včetně hydraulických poměrů v topné soustavě. Ekv. regulace však sama o sobě (bez hydraulického vyvážení) nevyřeší regulaci spotřeby tepla příliš uspokojivě. Její provedení je v některých ohledech snazší a méně náročné než řešení problému jako celku formou hydrauliky topné soustavy a proto někteří uživatelé snadno podlehnou lákavé vyhlídce řešení regulace v této podobě. Než se rozhodnete pro investici do ekv. regulace, je vhodné provést alespoň projektovou část hydraulického vyvážení, teprve pak se rozhodovat o ekv. regulaci. Předejdete tak zbytečně vynaložené investici v případech, kdy ekv. regulace nemůže být nastavená o mnoho jinak, než jak jí má nastavenou Váš dodavatel tepla na svém zdroji tepla. Seriózní odborník by Vás na tato úskalí měl vždy upozornit a netrvat na „maximálním kšeftu za každou cenu“.


Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla