Cirkulace TUV

páková baterie Cirkulace teplé vody je v mnoha bytových domech dalším tunelem, ve kterém zcela zbytečně mizí vaše peníze.

Jak odhalit problém s teplou vodou
Teče teplá voda ihned po otočení kohoutkem opravdu teplá? Anebo musíte nejprve odtočit pár litrů studené, než se k Vám teplá dostane? Přes den v odběrových špičkách, když je v bytech odběr teplé vody na mytí a vaření, tento problém nemusí být tak viditelný, protože voda je díky odběrům neustále v pohybu, stále přitéká teplá a vychladnout nestihne. Pro zjištění skutečného stavu stačí malý pokus. Zkuste si nařídit budíka na některou časnou ranní hodinu – dejme tomu mezi třetí až čtvrtou. To je doba, kdy nejspíše budou všichni spát a teplota teplé vody zcela závisí na správné funkci cirkulační smyčky. Právě v této době otočte kohoutkem a ověřte si, jestli ihned poteče teplá voda. Pár deci studené na závadu není, ale pár litrů již jasně ukazuje, že zde něco nefunguje. Pokud odtáčíte studenou, spočtěte si, kolik této studené vody odtočíte zbytečně do kanálu. A uvědomte si, že jí neplatíte za cenu studené vody, ale jakožto spotřebovanou teplou vodu! Váš bytový vodoměr, ani jiný systém obecně totiž tento problém nepozná a vy zkrátka zaplatíte za něco, co jste nedostali a ani nechtěli. A i když voda neteče zprvu úplně studená, možná teče jen o malinko chladnější. I to má přímý vliv na celkovou spotřebu teplé vody. Protože vodu o teplotě 60°C při umytí rukou musíte ředit se studenou v poměru 1:1 (příklad). Ale má li telá teplotu jen 40°C, sice nepoznáte zhoršení komfortu, ale při mytí rukou jí budete ředit se studenou v poměru 80:20 a spotřebuje jí tedy mnohem více.

Pokud musíte odtáčet studenou vodu, je problém zcela jasný – nefunguje Vám cirkulace teplé vody. A dokonce, i když teplá voda teče ihned, tak nemusí být vše v pořádku.

Jak funguje cirkulace teplé vody
termostatický cirkulační ventil Cirkulace teplé vody je smyčka potrubí, která je propojená obvykle v nejvyšším patře na stoupačce s rozvodem teplé vody a má zajistit, aby teplá vody o správné teplotě byla na všech odběrných místech ihned k dispozici. V místě připojení cirkulačního potrubí na ležatý rozvod (obvykle v suterénu nebo přízemí), by měl být instalován uzávěr, vypouštěcí ventil a především regulační ventil. Tento regulační ventil má zabezpečit správnou funkci cirkulace. Ale není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Fungují zde totiž stejné principy, jako u hydraulického vyvážení systému topení.

Regulační ventil tedy zajišťuje, aby cirkulační smyčkou teklo takové množství teplé vody, které neumožní její vychladnutí vlivem tepelných ztrát v potrubí stoupaček a ležatém rozvodu. Ani více, ani méně. Je-li v rozvodu stoupaček více (téměř vždy je více než pouze jedna stoupačka), pak se vlivem rozdílných tlakových ztrát v potrubí průtoky jednotlivými stoupačkami mohou i velmi výrazně lišit. V některých pak teče vody málo, a tedy voda vychladne – pak máte problém s odtáčením studené vody. V jiných stoupačkách zase teče vody zbytečně mnoho a pak se tím pádem zvyšují tepelné ztráty celého potrubí – jak na straně rozvodů cirkulace, tak na straně rozvodů teplé vody. Nejsou výjimkou objekty, kdy energie na vykrytí tepelných ztrát cirkulační smyčky stojí stejnou částku, jako energie potřebná na ohřev vody spotřebované. A to již hovoříme o pořádných finančních ztrátách!

kohoutek Nemáte seřízenou cirkulaci? Peníze Vám utíkají třikrát.
  1. Na stoupačkách, kde je cirkulace nedostatečná, platíte studenou vodu zbytečně odtočenou do kanálu
  2. Na těch stejných stoupačkách, platíte navíc tuto studenou vodu v tarifu teplé vody, tedy vlastně platíte za energii, kterou jste neodebrali
  3. Na stoupačkách, kde je příliš vysoký průtok, platíte zbytečně zvýšené tepelné ztráty rozvodu teplé vody a cirkulace, protože se zvyšující se rychlostí proudění vody v trubce, se zvyšuje také tepelná ztráta vlivem zvyšující se efektivity přenosu tepla. Tento problém se samozřejmě projeví zejména u špatně izolovaného potrubí a v domech, kde je ležatý rozvod umístěn v nevytápěných prostorech (technická podlaží, podzemní garáže apod.). Zcela nejhorší je pak situace u rozvodů z kovových materiálů – pozink, měď, nerez.

Případy 1 a 2 se finančně nejvíce dotýkají konkrétních bytů, kde se tato závada projeví. Problém podle třetího případu zaplatí stejnou měrou všichni obyvatelé bytu – o něco více paradoxně přispívají zase právě ti, kteří mají díky předchozím dvěma problémům vyšší spotřebu vody.

O jakých finančních ztrátách se bavíme?
Výše finančních ztrát způsobených nesprávně nastavenou cirkulační smyčkou je skutečně velmi individuální. V praxi se může pohybovat mezi 10% až 80% částky, kterou zaplatíte za množství teplé vody. 10% je možná příliš optimistický odhad a oněch 80% vypadá sice jako přehnaný údaj, ale v praxi již exaktními metodami několikrát změřený.

Malý příklad: na pouhé jedno umytí rukou je potřeba asi 3 litry vody. Z toho teplá tvoří asi 50%, tedy 1,5 litru. (Ovšem podle toho, jak teplou vodu máte v rozvodech. Pokud máte chladnější než je průměr, může být spotřeba teplé vody vůči studené i dvojnásobná.) A nyní k tomuto 1,5 litru teplé vody připočítejte množství, které musíte například dopoledne odtočit, než začne teplá vůbec téci opravdu teplá a než se můžete začít mýt. Odtočíte např. cca 6 litrů? To ale znamená, že Vaše spotřeba teplé vody na mytí rukou, je zcela zbytečně o 400% vyšší!!!!

Co se s tím dá dělat?
V každém případě je třeba seřídit instalované regulační armatury na správné hodnoty. Samozřejmě – pokud žádné takové armatury na cirkulačním rozvodu nemáte, bude vhodné je nejprve nechat odborně instalovat. Je velmi vhodné, pokud tento zásah provádí opravdu odborná firma se zkušenostmi v dané problematice.

Nabízí se dvě základní řešení vyvážení cirkulačních smyček
regulační ventil STAD
  1. Je možné použít různé sofistikované automatické armatury, které samy regulují protékající množství vody podle její teploty a tím udržují teplotu na požadované výši. Použití těchto armatur ale předpokládá ustálené hydraulické poměry v celém systému a dostatek dynamického tlaku ve všech bodech soustavy. Tyto armatury jsou vhodné spíše pro menší a jednodušší soustavy s pouhými několika stoupačkami na krátkém ležatém rozvodu. Nejsou příliš vhodné pro centrální dálkové rozvody teplé vody. Pokud totiž klesne při změně hydraulických poměrů dynamický tlak v některé části rozvodu, pak jsou armatury vzdálenější (resp. hůře hydraulicky situované), pak může nastat situace, kdy několika smyčkami (stoupačkami) neprotéká nic, aby ty nejbližší zabezpečily správnou teplotu a množství vody. Posouzení, zda jsou tyto armatury pro Váš systém rozvodu vhodné, je lépe nechat na odborníkovi. Jinak reálně hrozí, že investujete do něčeho, co od počátku nemělo šanci řádně plnit svůj účel, dokonce se stav může ještě zhoršit.
  2. Vyvážení provedené na stejném principu, jako se provádí v systémech vytápění. Tento princip je jakousi jistotou, použitelnou všude bez výjimky. Bez problému funguje i v případech dálkového rozvodu teplé vody, kdy dodavatel nedodržuje stabilní a dostatečné parametry na vstupu do objektu. I v tomto případě se dá dodatkově řešit řízení teploty vody v cirkulační smyčce – ovšem řeší se nikoliv na jednotlivých smyčkách (stoupačkách), ale na společném zpětném rozvodu.

U objektů s vlastní technologií přípravy teplé vody je vhodné i časové řízení cirkulace, resp. nejvhodnějším řešením je zkombinovat řízení časové i teplotní. Pokud je cirkulace dobře hydraulicky vyvážena, jedná se o nejúspornější řešení. Cenové náklady nejsou při tom nijak vysoké.

Jak postupovat a na co si dát pozor?
Projektová dokumentace – Samozřejmě ideální je objednat řešení včetně projektu. Ovšem v tomto případě, pokud se obrátíte na zkušené odborníky, se na projektu dá ušetřit. Projekt takového řešení je obvykle celkem pracný a tudíž drahý. Zkušený odborník se bez něj obejde a i když řešení není 100%-ní, jistě Vám ušetří peníze pokud bude „jen“ na 95%.

Výběr zhotovitele – pozor opět na „levné“ nabídky. Zejména u automatických termostatických regulátorů je třeba jejich vhodnost důkladně zvážit,mohou být velmi nešťastným a drahým řešením. Ověřujte postupy, zjistěte, co vše je v ceně. Vyžadujte vždy regulační protokol. Ověřte si reference.

Nenechte se zmást tvrzením, že automatické armatury jsou tím nejlepším řešením. Není to tak u mnoha domů, zejména u dálkového rozvodu teplé vody. Toto vysvětlení je nutné brát jen jako velmi zjednodušující – každopádně je třeba, aby konkrétní řešení důkladně posoudil odborník podle konkrétního stavu, velikosti domu, návaznosti na ostatní regulaci atd.

Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla