Termostatické hlavice

termostatická hlavice Heimeier Těžko u bytových domů najdeme investici s rychlejší návratností, než je investice do radiátorových ventilů s termostatickými hlavicemi. Pokud ještě nemáte zcela vyřešený tento základní stupeň regulace, přicházíte jistě o nemalé částky každou zimu. V běžném panelovém domě napojeném na CZT hovoříme o úsporách 10 až 25% a době návratnosti od 1 do 4 topných sezón, typicky za dvě topná období. Zpravidla čím větší dům, tím rychlejší návratnost.

Jak to funguje?
Termostatická hlavice udržuje přivíráním radiátorového ventilu nastavenou teplotu v místnosti s „přesností“ ± cca 1°C. Přivíráním ventilu, se zmenšuje průtok radiátorem a snižuje množství tepla, předaného do místnosti a naopak. Tímto způsobem jsou v bytech zohledněny tzv. „vnitřní a vnější tepelné zisky“.

Typickým vnitřním ziskem je např. ztrátové teplo domácích spotřebičů (svícení, vaření, chlazení, počítače atd., a také lidé, pohybující se v místnosti vyzařují 50 až 300 W na osobu!!).

Vnějším ziskem je např. sluneční energie, předaná zahříváním oken nebo zdí a to i u zateplených objektů.

Jednoduše řečeno: „je-li dostatek tepla z vaření, svícení a slunce, pak není třeba tolik topit, hlavice automaticky přivře ventil, sníží průtok topné vody radiátorem a tím šetří náklady za teplo.

Hlavice fungují naprosto automaticky bez obsluhy – to je jejich úkolem. Obecně při tom rozhodně nelze doporučit manuální zásahy do nastavení hlavice z jedné krajní polohy (zcela zavřeno) do druhé krajní polohy (nejvyšší teplota, zpravidla požadavek kolem 25-26°C podle typu hlavice). Naopak lze doporučit manuální zásahy jen v omezené míře, typicky od nastavení 2,5 do 3,5, což odpovídá požadované teplotě cca od 18°C do 23°C. Jakékoliv jednorázové uzavření nebo otevření Vám nepřinese žádnou úsporu navíc – za určitých okolností se projeví spíše zhoršením tepelného komfortu, „rozhoupáním“ systému regulace a ve výsledku spíše vyšší spotřebou, než když provedete jen drobný citlivý zásah do nastavení hlavice manuálně.

termostatická hlavice Heimeier elektronická hlavice Danfoss Living Jaké termostatické hlavice?
Termostatické hlavice mohou být manuální – ty umožňují nastavení jedné úrovně teploty prostoru a jsou nejčastěji používané.
Dále můžete použít hlavice elektronické, které umožňují nastavení více teplotních hladin a také umožňují nastavení časových programů.

více informací - digitální termostatická hlavice

Ale pozor! Aby vše opravdu fungovalo, musí mít ventil i hlavice určité, přesně stanovené podmínky pro svou funkci. To se docílí tzv. „hydraulickým vyvážením topné soustavy“. Je vhodné dodat se vší vážností, že bez něj nikdy nesplní termostatické hlavice to, co od nich očekáváte. Zdánlivě možná budou reagovat, ale bez hydraulického vyvážení nečekejte úsporu, kterou deklarují výrobci hlavic.

Důležitá informace:
Úloha termostatické hlavice bývá často mezi veřejností nadhodnocována a naproti tomu bývá velmi nedoceněna úloha regulačního radiátorového ventilu. Správnou funkci lze zaručit pouze součinností a kompatibilitou obou prvků při dodržení pravidla „hydraulického vyvážení topné soustavy“. Například pro fungování systému jako celku, je pak mnohem důležitější kvalita a bezchybná funkce radiátorového ventilu. Také životnost soustavy a provozní náklady ovlivní spíše kvalita armatury – ventilu, než kvalita hlavice – kterou si každý uživatel může vyměnit sám. K výměně ventilu je totiž potřeba odstavit topením vypustit, výměnu by měl dělat odborník – topenář a nesmí se zapomenout na správné nastavení vnitřní regulace ventilu podle projektové dokumentace, aby vše fungovalo.

průřez ventilem Regulux Doporučení
Při výměně radiátorových ventilů a termostatických hlavic lze jednoznačně doporučit výhradně odborného a seriózního zhotovitele. Bohužel mnoho instalatérských firem se do těchto akcí pouští bez odborných vědomostí a zákazník se potom jen diví, proč mu topení píská, hučí, netopí, případně jak je možné, že v ostatních domech kolem po výměně topí levněji než v jeho domě. Bez perfektně provedeného hydraulického vyvážení topné soustavy nečekejte žádné zázraky – spíše buďte připraveni na problémy a závady.

Co je hydraulické vyvážení topné soustavy?

Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla