Projekt kotelny – jak poznáte kvality projektanta?

Co by měl projekt obsahovat?

Základní otázka:
Jsou pro Vás podstatnými kritérii budoucí provozní náklady a pořizovací cena kotelny?

Právě kvalita projektu výrazně ovlivní výsledek Vaší snahy – tedy pořizovací cenu nového zdroje tepla, i budoucí náklady na vytápění.

  1. projekt topení bytového domu Projektant by se měl důkladně seznámit s dostupnými údaji o stavu budovy i vnitřního rozvodu tepla. Je velmi vhodné, pokud si ohledání stavu (tzv. pasportizaci) projektant provede sám. Minimalizuje se tak možnost, že dojde k chybě v zadávacích podkladech. Připravte veškerou dostupnou dokumentaci, zejména stavební plány. Projekt stávajícího topení je vhodný, ale pokud jej nemáte – většinou to nevadí. Pokud nemáte ani stavební plány, pak je to horší a počítejte s vyšší cenou za projektové práce, protože projektant bude muset kromě technologie řešit i zaměření a stavební zakreslení budovy.
  2. Po provedení pasportizace by Vás měl projektant seznámit s případnými zjištěními, které výrazněji mění původní záměr nebo jeho podstatu. Pokud existuje více variant řešení, měl by Vás s nimi seznámit také. Od Vás bude očekávat jasné vyjádření a výběr varianty – ale pokud čemukoliv nerozumíte, ptejte se. I kdyby si konzultace nechal projektant zaplatit (má na to právo, je to čas konzultační, nikoliv projekce jako taková), rozhodně je důležité, aby jste byli dobře informováni a alespoň z laického pohledu měli kontrolu nad podstatným rozhodováním.
  3. Pro návrh zdroje tepla je nejprve nutné provést výpočet skutečných tepelných ztrát objektu. Zejména důležité je to po zateplení fasády, výměně oken, nebo rekonstrukci střechy. Bez tohoto výpočtu bude pravděpodobně kotelna předimenzovaná a nemůže být provozována úsporně.
  4. Ideální je, pokud projektant provede výpočet hydraulického zaregulování soustavy a návrh opatření, jak jej provést (instalaci regulačních armatur na stoupačky – vyvažovacích ventilů, nastavení stávajících radiátorových termostatických ventilů, nebo jejich výměnu za nové termostatické ventily atd.). Také se mu říká hydraulické vyvážení. Zde jsou další rezervy, jejichž zanedbání, resp. nevyužití, znamená předimenzovanou kotelnu nebo předimenzované trubky či čerpadla. Ne každý projektant ovládá problematiku hydrauliky otopných soustav opravdu dobře. Hydraulika je ve vytápění dosti specifický obor, který vyžaduje velkou míru zkušeností a praxe. Ověřte si jeho výsledky na starších zakázkách – seriozní projektant Vám jistě rád poskytne reference.
  5. Až na základě hydraulického výpočtu a tepelných ztrát domu, je možné kvalitně navrhnout zdroj tepla. Pokud je ve hře více možností (například rozhodování mezi tepelným čerpadlem a plynovým kotlem), tak teprve v této fázi projektové přípravy, má projektant opravdu relevantní informace k prvním jistým závěrům a hodnocením (samozřejmě první odborný odhad situace umí podat zkušený projektant po první půlhodině s kalkulačkou v ruce, ale…).
  6. Součástí kvalitního projektu jsou zpravidla půdorysy se zakreslením potrubních tras i jednotlivých radiátorů, funkční hydraulické schéma soustavy se specifikací regulačních prvků, kotlů atd., výpis podstatných materiálových položek a především slovní popis celého záměru a jeho řešení. Každý slušný projektant Vám předá i úplnou sadu číselných údajů (u hydraulických výpočtů zpravidla několik hustě čísly popsaných stran). Jedná se o výpisy z počítačových programů, které v podstatě dokladují, jak se k výsledku došlo a jaké údaje a způsoby výpočtu projektant použil. Vyvarujte se příliš stručných projektů, které tyto přílohy neobsahují – nemáte žádnou jistotu, zda si to „projektant“ jednoduše nevymyslel a především nemáte nic, co by mohl posoudit jiný, nezávislý odborník v případě špatné funkce topení. V žádném případě není možné kotelnu kvalitně zrealizovat podle projektu, který je zpracován pouze ve stupni „pro stavební povolení“. O tom, co bude projekt obsahovat, se s projektantem dohodněte před objednávkou. Pokud budete potřebovat (většinou na změnu vytápění ano) projekt pro stavební povolení, dohodněte se s projektantem, že bude zároveň projektem „realizačním“. V některých případech můžete ocenit pomoc projektanta při zastupování na úřadech – i to je někdy možné dohodnout.
  7. S projektantem se můžete dohodnout i o přípravě rozpočtové kalkulace nákladů. Většina projektantů sice neumí příliš realisticky ocenit montážní činnosti, ale alespoň hlavní materiál jistě každý zkušený projektant zvládne alespoň v ceníkových cenách. Budete mít k dispozici základní cenové údaje pro následující jednání s uchazeči o zakázku.
  8. Zeptejte se projektanta na doporučení kvalitní montážní firmy. Žádný projektant nestojí o to, aby jeho dílo „zbastlila“ firma bez odborných zkušeností. Dá se tedy předpokládat, že Vám doporučí opravdu někoho, s kým má dobré zkušenosti. Každopádně i tak požadujte od doporučeného uchazeče reference.
  9. Pokud sami neovládáte danou problematiku na odborné úrovni s dostatečnou jistotou, může vám mnoho problémů ušetřit zajištění stavebního odborného dozoru. Někdy je možné se o této službě dohodnout s projektantem, který si ve vlastním zájmu velmi dobře ohlídá realizační firmu, aby případné problémy neudělaly ostudu i jemu.
  10. Po ukončení realizace můžete požádat projektanta o posouzení konečného výsledku, posouzení předávací dokumentace, ověření parametrů kotelny nebo topné soustavy jako celku, kontrolu regulačních protokolů apod. Je to jistě další položka nad rámec běžné projektové dokumentace, ale může se vyplatit, pokud projektant ještě před převzetím díla odhalí nějaké chyby.

Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla