Kvalita topné vody

katexový filtr Kvalita topné vody bývá velmi podceňována. Následné škody na zařízení však mohou být značné. Velmi často se do topného systému napouští a doplňuje běžná pitná voda z veřejného vodovodu, někdy ze studničních zdrojů. Kvalitní voda na pití má blahodárný vliv na náš organismus, ale poměrně fatálně působí na technologii topných soustav, není-li řádně upravena pro technologické účely. Například měkká voda na pití je stále ještě „zatraceně“ tvrdá pro Vaše topení (až cca 100 x více).

Je při tom zcela lhostejné o jak velikou topnou soustavu se jedná. Fyzika a chemie platí všude stejně a výsledek zanedbání je obdobný.

Co ovlivňuje kvalita topné vody:
 1. životnost prvků v topné soustavě – radiátory, kotle, armatury, čerpadla i potrubí Jsou časté případy, kdy nedodržení kvality topné vody mělo za následek snížení životnosti kotle nebo radiátorů o 75%. Jsou známé případy, kdy z tohoto důvodu došlo k poškození kotle již po 6-ti měsících provozu! Při reklamaci je doložení kvality topné vody jedním z prvních podmínek uznání záruky na kotle, radiátory, čerpadla….
 2. Účinnost topného systému Vlivem usazování oxidů, vodního a kotelního kamene se snižuje účinnost předání tepla a zvyšuje spotřeba plynu
 3. Zvýšené náklady na obsluhu Časté čištění a zvýšená údržba není zadarmo. Pokud se ale zanedbá, dochází k dalším škodám.
 4. Snížení komfortu, zvýšení poruchovosti zařízení Usazování kalů, zanášení regulačních radiátorových ventilů, zvyšování hydraulického odporu ventilů, rychlé opotřebení oběhových čerpadel – to vše může znamenat nežádoucí snížení průtoků topné vody v některých částech topné soustavy a s tím spojené poruchy vytápění. Například častým jevem je zanášení termoregulačních ventilů – radiátor následně přestane topit.

Zásadním hlediskem pro stanovení kvality topné vody je požadavek výrobců. Nejčastěji se kvalita podřizuje výrobcům kotlů. Pokud není výrobcem stanoven požadavek, pak platí požadavky normy ČSN 07 7401:

Doplňovací voda
Tvrdost max.: 0,03mmol/l
Koncentrace FE + Mn: 0,mg/l

Oběhová voda
Hodnota PH při 25°C: 8,5
Rozpuštěný fosforečnan sodný NA3PO4 měřený jako P2O5: 5 až 15mg/l
Přebytek siřičitanu sodného Na2SO3: 10 až 40mg/l
Zjevná alkalita (p hodnota) KNK 8,3: 0,5 až 1,5mmol/l

Udržení kvality topné vody tedy spočívá ve třech krocích:
 1. Odstranění tvrdosti doplňovací vody (té, která se napouští do systému po uvedení do provozu, ale i té, která se doplňuje průběžně). K tomu se používá filtr s katexovou pryskyřicí. Tím se zabraňuje vzniku vodního kamene.
 2. Chemická úprava doplňovací vody. Do doplňovací vody se dávkují chemikálie, které mají za účel zabránit vzniku koroze, tvorbě a usazování oxidů a chemickým působením odplynění vody. Plyny ve vodě podporují oxidaci a korozi kovových materiálů a proto je jejich odstranění všemi prostředky velmi žádoucí.
 3. Pravidelná kontrola, provádění rozborů a průběžné dávkování chemikálií dle předch. bodu. V praxi se někdy body 2 a 3 slučují a k chemickému ošetření vody se přistupuje až v průběhu provozu systému. To není vyloženě na závadu, ale zbytečný odklad rozhodně není na místě.

Zhodnocení a doporučení
U kotelen do 100kW výkonu je možné „ušetřit za pořízení“ katexové úpravny vody (řádově 20 až 35 tisíc Kč podle komfortu obslužnosti),ale je zcela nezbytné uhlídat kvalitu jiným způsobem. Seriózní a zkušený dodavatel Vám může nabídnout první napuštění vody do systému přes jeho mobilní stanici. To je v pořádku. Je však nutné následně zadat provedení rozboru oběhové vody a doplnění potřebných chemických přísad. Pokud Vám toto dodavatel sám nenabídne, je vhodné zvážit, zda jeho odbornost a zkušenosti jsou na patřičné úrovni.
U kotelny nad 100 kW se již téměř vždy vyplatí pořízení minimálně poloautomatického latexového filtru a soupravy pro dávkování chemikálií.

Pro informaci jednoduché cenové porovnání:
 • Katexový filtr pro kotelnu kolem 200 kW může stát od 25 do 50 tisíc Kč
 • výměna zničeného kondenzačního výměníku u jednoho kotle kolem 50 kW může stát od 20 do 40 tisíc Kč (kolik je to pro 4 kotle si spočtěte sami)
 • výměna elektronického oběhového čerpadla v soustavě kolem 200 kW může stát 40 až 55 tis. Kč
 • demontáž, čištění a zpětná montáž deskového výměníku může stát od 5-ti do 10 tis. Kč
 • čištění zanesené soustavy a radiátorových regulačních ventilů může stát desítky tisíc Kč
 • výměna prorezavělých deskových radiátorů… raději ne!


Rozdíly v požadavcích na kvalitu topné vody – není kotel jako kotel
úpravna vody Kondenzační výměníky: nerez versus hliníková slitina

Většina výrobců používá kondenzační výměníky vyrobené z nerezové oceli, stabilizované zpravidla titanem nebo molybdenem.
Typickými výrobci jsou například IMMERGAS, VIESSMANN, THERMONA, PROTHERM, Vaillant, a další…
Na tyto se vztahují běžné požadavky pro kvalitu topné vody a úprava topné vody je z finančního hlediska relativně snadno řešitelná.

Někteří výrobci do kotlů osazují kondenzační výměníky z hliníkových slitin (např. AlSi).
Typickými výrobci jsou např. BUDERUS, WOLF, FERROLI, Broetje, JUNKERS (některé řady), dříve i Geminox (starší kotle – u nových již přechází na nerez)
Je to proto, že hliníkové slitiny mají o nějaké to procento lepší tepelnou vodivost a dá se tedy vyvodit jejich o něco vyšší dosažitelná účinnost. Ale zde je na místě opravdu zvýšená pozornost, protože hliníkové slitiny jsou mnohem více náchylné na kvalitu topné vody. Navíc chemická úprava topné vody na parametry vyžadované výrobci těchto kotlů je z finančního hlediska výrazně nákladnější, než jak je to u nerezových materiálů. V žádném případě tímto nezavrhuji kotle s hliníkovými výměníky, pouze upozorňuji na úskalí, bez jehož vyřešení se Vám kotelna s hliníkovým kondenzačním výměníkem může velmi prodražit.

Věnujte kvalitě topné vody maximální pozornost, vaše topení se Vám odvděčí spolehlivostí a dlouhou životností.

Doporučujeme:
Váš odborník na vytápění a úspory tepla